Współczesne trendy w zarządzaniu i finansach. Teoria a praktyka.

OBSZARY TEMATYCZNE KONFERENCJI

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Innowacje i zarządzanie wiedzą
 • Zarządzanie procesami
 • Nowe trendy w controlingu
 • Zarządzanie jakością
 • Zarządzanie wartością
 • Zarządzanie płynnością finansową
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Zarządzanie inwestycjami
 • Przedsiębiorstwo w otoczeniu finansowym
 • Zarządzanie strukturą kapitału i finansowanie przedsiębiorstw

JĘZYKI KONFERENCJI

angielski, czeski, polski, słowacki