Współczesne trendy w zarządzaniu i finansach. Teoria a praktyka.

ORGANIZATORZY

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove (International School of Management Slovakia)

RADA PROGRAMOWA

prof. dr hab. Jewgieni BabosovBiałoruska Akademia nauk, Mińsk, Białoruś
prof. dr hab. Witold MałeckiWyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
prof. dr hab. Gerald ManiszewBiałoruski Uniwersytet Politechniczny, Mińsk, Białoruś
prof. dr Fatmir MemajUniversity of Tirana, Albania
✝ doc. PaedDr. Marek Pribula, PhD., m. prof.International School of Management Slovakia
prof. dr hab. Włodzimierz Rembisz Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
prof. dr hab. Grażyna Rytelewska Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
prof. dr hab. Maria Sierpińska Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
doc. PaedDr. Marek Storoška, PhD.International School of Management Slovakia
dr Piotr Szczepankowski Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
dr hab. Katarzyna Szczepańska Politechnika Warszawska
prof. dr hab. Ryszard Wilczyński Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie