Współczesne trendy w zarządzaniu i finansach. Teoria a praktyka.

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że niedawno zostały wprowadzone zmiany kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność statutową (Dz.U. Nr 93, poz. 599) http://dokumenty.rcl.gov.pl/D2010093059901.pdf które m.in. zmienają definicję monografii i rozdziału monografii, które mogą zostać uznane za punktowany dorobek publikacyjny (przypis 5). Zgodnie ze zmianami monografia nie może liczyć mniej niż 6 arkuszy wydawniczych, a rozdział nie mniej niż 1 arkusz wydawniczy.

W związku z licznymi pytania od autorów artykułów reprezentujących jednostki naukowo-dydaktyczne uczestniczące w procesie parametryzacji (zainteresowane przełożeniem dorobku swoich pracowników na punkty) informujemy, że wprowadzamy zmiany w zasadach zamieszczania artykułów w projektowanej monografii zwiększając maksymalną objętość zgłaszanego artykułu do 2 akruszy wydawniczych.

MATERIAŁY KONFERENCYJNE

Referaty nadesłane do 30 września, zostaną opublikowane w formie recenzowanego wydawnictwa książkowego, które uczestnicy otrzymają w dniu otwarcia konferencji.