Współczesne trendy w zarządzaniu i finansach. Teoria a praktyka.

INFORMACJE

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
ul. Pawia 55
01-030 Warszawa

Sekretarz konferencji

mgr Marzena Godlewskagodlewska@vizja.pl
dr Rafał Kusykusy@vizja.pl